آموزش تزریق صحیح انسولین

در این ویدئوی آموزشی می آموزیم:

– چگونه سرسوزن مناسب خود را انتخاب نماییم

– چگونه تجربه یک تزریق آسان و بدون درد را داشته باشیم

کیف خنک نگهدارنده انسولین "فریو"

در این ویدئوی آموزشی می آموزیم:

– فریو چیست و چگونه انسولین را خنک نگه می دارد

– کیف فریو را چگونه شارژ کنیم