جستجو
Close this search box.
جستجو
Close this search box.

سنسور اندازه‌گیری قند خون FreeStyle Libre 2

پایش مداوم قند خون (CGM) بدون سوزن و خون‌گیری

سنسور تست قند خون (CGM) روشی جدیدتر نسبت به دستگاه تست قند (گلوکومتر) است که به منظور مدیریت بهتر دیابت و کنترل قند خون طراحی شده. این سنسور به صورت پیوسته و در فواصل مشخص قند خون را پایش و اندازه‌گیری می‌کند و باعث مدیریت بهتر و دقیق‌تر قند خون می‌شود، به طوری که مستقیما کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت را بهبود می‌بخشد.

ویژگی‌های سنسور پایش مداوم قند خون CGM