جستجو
Close this search box.
جستجو
Close this search box.

اطلاعات کاربردی محصولات فریر طب

کیف خنک نگهدارنده انسولین فریو

در این ویدیو کیف‌های خنک نگهدارنده انسولین فریو را خواهیم شناخت و اطلاعاتی مفید و کاربردی در خصوص آن‌ کسب خواهیم کرد:

  1. فریو چیست و چگونه به بیماران مبتلا به دیابت کمک می‌کند تا از انسولین خود محافظت کنند؟
  2. چرا برای نگهداری از انسولین به کیف‌های خنک نگهدارنده فریو نیاز خواهیم داشت؟
  3. کیف‌های فریو چگونه از انسولین محافظت می‌کنند؟
  4. روش کارکرد کیف‌های فریو چگونه است؟