جستجو
Close this search box.
جستجو
Close this search box.

آکادمی تکنولوژی دیابت فریر طب

آکادمی تکنولوژی دیابت فریر آسا طب، قدمی اثرگذار در مسیر آموزش

در طول مصاحبه با دکتر عادل جاهد فوق تخصص غدد و رئیس کمیته علمی انجمن دیابت گابریک به این سوالات پاسخ خواهیم داد:

  1. آکادمی تکنولوژی فریر چطور به بهبود سطح سلامت جامعه کمک می‌کند؟
  2. آیا وارد کردن تکنولوژی‌های نوین جهانی در حوزه دیابت به داخل کشور بر روی نحوه مدیریت دیابت افراد جامعه تأثیرگذار است؟
  3. فریر طب با آموزش تخصصی کادر درمان چه اهدافی را دنبال می‌کند؟