آموزش تزریق صحیح انسولین

در این ویدئوی آموزشی می آموزیم:

– چگونه سرسوزن مناسب خود را انتخاب نماییم

– چگونه تجربه یک تزریق آسان و بدون درد را داشته باشیم